MUTABAKAT FORMU
Cari Ünvan :
Adres1 :
Adres2 :
Email :
Tel - Faks :
Tarih :
Bakiye :
Durum :

Açıklama :
Ekstre :

Gönder

* HATA VE UNUTMA MÜSTESNADIR
* Mutabakat veya itirazınızı en geç 1 ay içinde bildirmediğiniz takdirde
* T.T.K. 94. maddesi gereğince bakiyede mutabık sayılacağınızı hatırlatırız.